Kullanma Şart ve Koşulları

Prysmian internet sitesi, Prysmian S.p.A. (“Prysmian”) tarafından sağlanan sanal bilgi ve iletişim servisidir. Bu siteye giriş yaparak, burada belirtilen şart ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Aksi belirtilmediği sürece, bu sitedeki tüm metinler, resimler, fotoğraflar, grafikler ya da görsel-işitsel malzemelerin kopyalama, çoğaltma, vb. gibi tüm fikri mülkiyet hakları  Prysmian’a (Copyright © 2007 Prysmian) ya da Prysmian Grup şirketlerine veya lisans verilen firmalara  veya kişilere aittir; tüm hakları saklıdır. İş bu sitede yer alan yazılı ve görsel malzemelerin, sahibinin yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen herhangi bir vasıta aracılığıyla kopyalanması, değiştirilmesi, çoğaltılması, kullanılması, kayıt edilmesi, aktarılması, yüklenmesi, yayınlanması ya da dağıtılması kesinlikle yasaktır. Aksi belirtilmediği sürece, Prysmian ismi veya PRYSMIAN markası ya da bu sitede belirtilen markalar, Prysmian’a ya da Prysmian Grup şirketlerine veya lisans verilen firmalara veya kişilere aittir. İş bu markaların sahibinin yazılı izni olmadan kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, kayıt edilmesi, aktarılması, yüklenmesi, yayınlanması ya da dağıtılması kesinlikle yasaktır. Prysmian, sadece kişisel kullanım ile sınırlı olmak kaydı ile, bu bilgilerin “Copyright © 2007 Prysmian” uyarısı ile beraber elektronik kopyalarının yapılmasına veya printer çıktısı alınmasına izin verir. Prysmian’a ait içerik ve markaların, herhangi bir izin olmaksızın kullanımı, Prysmian Fikri Mülkiyet Haklarının ihlali olarak değerlendirilir ve ilgili kanunlar paralelinde kanuni yollara başvurulur. 

Yasal Uyarı

Bu sitede yer alan bilgiler makul derecede dikkat gösterilerek toplanması ve hazırlanmış olmakla birlikte Prysmian, bu bilgilerin doğruluğu, tamlığı, yararlılığı veya herhangi bir amaç için kullanımı ile ilgili açık veya zımni herhangi bir garanti vermemekte ve hata veya ihmal nedeniyle herhangi bir sorumluluğu kabul etmemektedir. Prysmian, bu sitede yayınlanan kurumsal ya da finansal her tur bilginin, ilgili düzenleyici idareye sunulduğu veya diğer herhangi suretle kamuya arz edildiği tarihte doğru olduğuna inanmaktadır. Sitedeki herhangi bir bilginin paylaşılması; o bilgilerin dosyalandığı tarihten itibaren hiçbir değişiklik olmadığı ya da bilgilerin dosyalandığı veya yayınlandığı tarihten itibaren doğru sayıldığı hususunu beraberinde getirdiği şeklinde anlaşılamaz. Ayrıca, ürün satın alımı yapmak isteyen taraf bu durumdan bağımsız olarak  ürünlerin içeriği ve uygunluğu hakkında bu ürüne özel bir başvuru yapmalıdır. Bu sitede yer alan bilgilerin çoğunluğu, dosyaların İtalyanca orijinal yazımlarının  İngilizceye / Türkçeye çevirilmiş halidir. Çeviriler hazırlanırken, metnin genel sürekliliğini mümkün olduğunca bozmadan çeviri yapmak için çaba gösterilmiştir. Ancak, herhangi bir şekilde, çeviride farklılıklar görülmesi durumunda İtalyanca metin geçerli sayılacaktır. Çevirilerde, İtalyanca hukuki kavramlar, İtalyanca orjinalleri ile değil, İngilizce terimler ile ifade edilmiştir. İlgili kavramlar, kanunlar dahilinde anlaşılabileceği gibi, İngilizce terimler ile tanımlanan kavramlar ile aynı olmayabilir. Bilgiler, herhangi bir uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir ya da  güncellenebilir. Prysmian, ayrıca, internet sitesinde betimlenen ürünlerle ilgili, hiçbir uyarı yapmaksızın, iyileştirmeler ya da değişiklikler yapabilir. Prysmian, bu internet sitesine kullanıcıların girişi ya da buradaki herhangi bir içeriği kullanıcıların kullanması konusunda, açık ya da örtülü özellik ne olursa olsun, sorumluluk üstlenmemektedir.

Linkler

Bu sitede yer alan, diğer sitelere verilmiş tüm linkler ziyaretçilerin kullanımı içindir. Prysmian, bu internet sitesinden ya da bu internet sitesinden erişilebilen herhangi başka bir internet sitesinin içeriğinden sorumlu değildir. Bu internet sitesinden diğer sitelere bağlanmak kullanıcıların kendi sorumluluğundadır ve kullanıcılar virüs ya da diğer elementlere karşı gerekli önlemleri aldıklarından emin olmalıdır. Prysmian’ın, üçüncü parti olarak, bahsi geçen sitelerin içeriği veya  bu sitelerde yer alan içerik ve reklam çalışmaları ya da sundukları ürün veya hizmetlerle ilgili hiç bir sorumluluğu yoktur. Bahsi geçen ürün ya da hizmetler, Prysmian tarafından, hiçbir şekilde finanse edilmemekte, paylaşılmamakta ya da desteklenmemektedir. 

Kullanıcılardan gelen bilgiler

Prysmian’a e-posta ya da internet sayfaları yolu ile gönderilen hiçbir materyalin gizli olmadığı varsayılmaktadır. Prysmian bu materyallerin haklarına sahip olur ve haklarında hiçbir yükümlülüğü yoktur. Bu tip bilgiler Prysmian tarafından kullanılabilir, gösterilebilir, kopyalanabilir, çoğaltılabilir, değiştirilebilir veya diğer şahıs ve kurumlara limit olmaksızın dağıtılabilir. Bununla birlikte, Prysmian bahsi geçen materyallerin içerdiği herhangi bir bilgi, düşünce, fikir, içerik, teknik bilgi ya da yöntemi, hiçbir karşılığı olmadan, hangi amaçla olursa olsun, bu materyallerden ürünler geliştirmek, üretmek ve pazarlamak da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere kullanmakta özgürdür. Prysmian’a herhangi bir materyal gönderen kullanıcılar, bu materyallerin yayına uygun olduğunu beyan ederler ve bu materyallerle ilgili olarak herhangi bir üçüncü partiye karşı Prysmian’ın zararını tazmin edeceğini kabul ederler.

Başvurular

Firmamıza yapılan tüm başvurular, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. gizlilik politikası doğrultusunda, sadece İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından görüntülenmektedir. İnsan Kaynakları Departmanımız, yapılan tüm başvuruları değerlendirme hakkına sahip olmakla birlikte, diğer şahıs ve kurumlarla paylaşmayacağını beyan etmektedir. Başvuru sahibi, tarafımıza gönderdiği öz geçmişte yer alan bilgilerin doğruluğunu doğrudan kabul etmiş varsayılmaktadır.

Cookie

Dosyaları "Cookie" özel ve isimsiz bir tanımlama kodu altında saklanan, bir internet sunucusu tarafından kullanıcılara gönderilen ve akabinde kullanıcıların hard disklerinde hafızalanan, küçük bilgi dosyasıdır. Cookie, yalnızca internet sitesinin sonradan ziyaret edildiği seferlerde bu site tarafından okunabilir ve algılanabilir. Cookieler, bu internet sitesinin bazı bölümlerinde bulunabilir ve sadece teknik nedenler ve/veya kullanıcıların siteyi kullanımını izlemek amacı ile kullanılabilir. Eğer bir kullanıcı, cookieleri almak istemez ise, bilgisayarının ayarlarını cookielerin varlığında uyaracak ve kullanıcının cookieyi kabul edip etmeyeceğine karar vermesine imkan tanıyacak şekilde ayarlayabilir.    

Kanun ve yargılama

Bu şart ve koşullardan doğacak herhangi bir anlaşmazlıkta İtalya-Milan Mahkemeleri sorumludur ve İtalyan kanunları uygulanacaktır. Bununla birlikte Prysmian İtalya dışındaki ülkelerde , kendi hakları ve değerlerini korumak amacıyla, yasal işlemlere başvurma hakkına sahiptir.

Gizlilik

Gizlilik ve mahremiyet, Prysmian’ın tanıdığı ve saygı duyduğu değerlerdir. Dolayısıyla, kullanıcıların Şahsi bilgilerinin doğruluğunu ve bütünlüğünü, kanunlar dahilinde, garanti etmekteyiz. Şahsi bilgilerin kayıt edilmesi ve saklanması hakkında daha fazla bilgiye, 196/2003 sayılı İtalyan Kanunu doğrultusunda, Gizlilik baslıklı özel bir sayfadan ulaşılabilir.